Kredspolitik

Samværspolitik

Formål: Formålet er at respektere den enkeltes blufærdighed og integritet, således at ingen føler sig krænket.

1. Så vidt muligt tilstræbes, at drenge og piger sover hver for sig

2. Drenge og piger går ikke i bad og på toilet sammen.

3. Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog.

4. Vi tilstræber, at der altid er to ledere over 18 til FDF-arrangementer, gerne af hvert køn.

5. Kæresteri mellem leder og barn/ung er ikke tilladt.

6. Alle i kredsen over 15 år skal have udfyldt en børneattest.

7. Alle ledere skal have en ansvarlig og hensynstagen adfærd.

8. Det er lederens eget valg at acceptere kontakt med kredsens børn og unge på sociale medier, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF‐leder, også uden for FDF‐aktiviteter, og forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og samværsregler.

Rygning

Formål: At ingen må udsættes for passiv rygning mod deres vilje, og at ikke-ryger-kulturen fremmes.

1. Rygning må kun foregå i det fri og afsides.

2. Der må ikke ryges foran børn og unge.

Alkohol og andre rusmidler

Formål: At vise børn og unge at man kan have sjove og spændende oplevelser uden brug alkohol og andre rusmidler.

1. Indtag af alkohol er ikke tilladt ved arrangementer, hvori der deltager børn og unge

2. Alle andre rusmidler er ikke tilladt.

3. Man indtager på intet tidspunkt alkohol i skjorten.