Indmeldelse

Vil du også være med I et fantastisk fællesskab, som vil give dig oplevelser for livet? Så er du kommet til det rigtige sted! Her er indmeldelsen til FDF Sønderholm-Frejlev. Praktisk, skal det bemærkes, at FDF har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker ledernes ansvar overfor børnene, men at forsikringen ikke dækker hændelige uheld, hvorfor forældrene opfordres til at tegne en familieulykkesforsikring el. lign. Ved indsendelse af formularen gives der tilladelse til, at barnet indtræder i FDF Sønderholm-Frejlev.
Som udgangspunkt indmeldes kun børn og ledere. Hvis forældre ved Familie FDF ønsker at indmelde sig, er de velkomne. Kontakt Christian Schou Jødal for mere info. Da forældre i Familie FDF normalt ikke er indmeldt, skal I selv være opmærksomme på forsikringer mv., da det kun er jeres indmeldte børn der er dækket af vores forsikringer.